Bestyrelse

Svendborg Roklubs bestyrelse

Formand Arne Garbøl 3066 0252 formand@svendborgroklub.dk  
Næstformand Jørgen Weber 4010 0645 naestformand@svendborgroklub.dk 
Rochef Knud Reimers   2970 2706 rochef@svendborgroklub.dk 
Husforvalter Carsten Dam Petersen 2030 1799 husforvalter@svendborgroklub.dk 
Materialeforvalter Preben Østergaard   3071 6088 materialeforvalter@svendborgroklub.dk  
Kasserer Grethe Fuglkjær   4226 1673 kasserer@svendborgroklub.dk
Sekretær Helle Skovsgaard   6116 2731 sekretaer@svendborgroklub.dk 
Suppleanter:    
 Ninna Larsen     4082 2372 fysninnalarsen@sydfynsnet.dk

Kontaktpersoner vedrørende udvalg

Lone Clemmensen – udlån af gæsterum, klubbens både og Skarø Hytten. 4089 8607  loc@dlf.org
Ninna Larsen – RoNetnærk Fyn 4082 2372 fysninnalarsen@sydfynsnet.dk
Willy Lund – Instruktionskoordinator  2094 0886  willylund52@gmail.com
Margit Hvergel – Udlejning af klubhus 2291 4088  hvergel4@hotmail.com
Else Bylov – Køkkenforvalter 2258 8816 else.bylov@jubii. dk
Bodil Aagaard – Medlemskartotek

8689 0348
2015 5304

dille@privat.dk
Helle Skovsgaard  – DFfR – udstationerede både (Øhavet og Hirsholm)

6221 7201
6116 2731

 helle.skovsgaard@gmail.com
Erhard Rasmussen – Ro-Vennerne

2323 7837

erhard@mail.tele.dk 
Maria Black – Sponsorudvalg

2231 3488

 uggaugga@hotmail.com
Benny Gliese – Rokort.dk

3879 3635

 svendborgroklub@gmail.dk
Casper Ørtoft – Outriggerudvalg

 2168 7490

 ortoft@kabelmail.dk
Niels Fog – Webmaster

6128 5725

nfp@nielsfog.dk
Helle Skovsgaard  
Administration og vedligeholdelse af roklubbens profil på FaceBook

6116 2731

 helle.skovsgaard@gmail.com